Privacyverklaring Rijn IJssel Hotel de Nieuwe Wereld

In deze Privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en wat u rechten zijn. 

Beveiliging

Rijn IJssel, waar Hotel de Nieuwe Wereld onderdeel van is, draagt zorg voor een beveiligde verwerking van persoonsgegevens zoals bedoeld in de geldende privacywetgeving. Dit doen we door uitsluitend samen te werken met partijen die voldoen aan de veiligheidseisen. 

Reserveringen

Indien u op deze website een reservering maakt voor een lunch, hotelkamer, diner of zalen dan worden de volgende gegevens van u verwerkt:

  • uw voor- en achternaam
  • uw adresgegevens
  • uw telefoonnummer
  • uw e-mailadres

Wij hebben deze gegevens nodig om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast hebben wij uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, deze kan bestaan uit een reservering voor lunch, diner, hotelovernachting, vergaderzaal of een combinatie hiervan.

Bewaren
Hotel de Nieuwe Wereld bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien er geen overeenkomst tot stand komt worden uw gegevens binnen een maand verwijderd.

Als er een overeenkomst tot stand is gekomen bewaren wij uw gegevens maximaal 2 jaar na afronding van de overeenkomst. We verzamelen of gebruiken geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring. 

Vragen, opmerkingen of klachten

U hebt het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben via deze website. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan). Hiervoor kunt u een mail sturen naar info@hoteldenieuwewereld.nl. Hotel de Nieuwe Wereld zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over het privacy beleid bij Rijn IJssel, neem dan contact op met Rijn IJssel via privacy@rijnijssel.nl

Privacy beleid 

Deze privacy verklaring is een appendix van het privacybeleid van Rijn IJssel